O naší škole

Dokumenty ke stažení

Inspekční zpráva

Zápis do ZŠ - informace, přihláška

Žádost o odklad školní docházky

Přijímací řízení do MŠ, kritéria přijímání dětí

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu ZŠ na školní rok 2023/2024

Výroční zpráva 2021/2022

Vnitřní řád - školní jídelna

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

Rozvrh hodin 2023/2024

Výroční zpráva 2022/2023

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025