O naší škole

Školní družina

Naše družina

Školní družina je součástí školy. K činnosti využívá prostory I. třídy, tělocvičnu, zahradu, dětské a sportovní hřiště. V družině žáci sportují, vyrábí, pečou, vaří a odpočívají při hraní her nebo čtení.

Provozní doba: 6.30 – 15.00 hodin
Vedoucí školní družiny: Helena Bečvářová
Kapacita: 25 žáků

Umíme se bavit

• aktivně trávíme volný čas
• hýbeme se a sportujeme
• tvoříme a vyrábíme
• rozvíjíme kladný vztah k přírodě
• pomáhám si navzájem (děti ZŠ a MŠ)

Věděli jste, že...

• školní družinu navštěvují žáci od 1.-5. ročníku
• pracujeme podle ŠVP – Veselý kvítek zábavy a odpočinku
• chodíme na výlety do Hrošky, Mastů a Podbřezí
• pečeme chleba

NEJNOVĚJŠÍ

Novinky z naší družiny

Oslava Dne matek

Oslava pro maminky na zahradě školy a v mateřské škole.

Velikonoční tvoření

V úterý 28.3. od 15.00 hodin nás čeká tradiční Velikonoční tvoření. Zapisovat se můžete ve škole na nástěnce vedle ředitelny.