O naší škole

Naše škola

Fotografie ze školy

Naše škola

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami, školní družinou a jídelnou v obci Bílý Újezd. Rodinné prostředí nám umožňuje individuální přístup k dítěti. Dáváme žákům prostor pro rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti. Respektujeme jejich potřeby a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Podporujeme spolupráci mezi dětmi, práci s chybou a kritické myšlení. K výuce využíváme blízké okolí školy a školní zahradu s altánem. Třídy máme vybaveny digitálními technologiemi i různorodými didaktickými pomůckami.

Rodiče jsou u nás vítáni. Nabízíme jim různé formy spolupráce.

Učíme se o...

• pracujeme podle vlastního ŠVP "Učíme se spolu"
• podle tempa, schopností a soustředění žáků
• kreativním způsobem výuky, který vede dítě ke každodennímu pokroku a uspokojení
• pěstujeme v dětech sebedůvěru, zodpovědnost, kázeň a pracovní návyky
• žáky nepřetěžujeme a dbáme na jejich správný psychický vývoj
• učením napomáháme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí
• dbáme na individuální přístup ke všem žákům (nadprůměrným - podprůměrným)
• nově vedeme žáky k sebehodnocení a samokontrole
• podporujeme u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi

Fotografie ze školy

Věděli jste, že...

• se často učíme venku
• začínáme učit podle principů Začít spolu
• pravidelně běháme a cestujeme s Emilkou
• zpíváme na schodech
• spolupracujeme s místními spolky
• pořádáme akce pro rodiče a veřejnost
• máme bohatou nabídku kroužků
• pořádáme ve škole přednášky a besedy
• spolupracujeme s MAS Splav
• pravidelně se setkáváme s ostatními malotřídními školami v okolí
• v rámci tělesné výchovy zařazujeme dopravní výchovu, výuku plavání a lyžařský výcvik a bruslení

NEJNOVĚJŠÍ

Novinky z naší školy

Zahájení školního roku

  Zahájení školního roku 2023/2024   Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září v 8. 00 hodin. Žáci 1. a 2. ročníku se sejdou v I. třídě (Mgr. Andrea Kulichová, Mgr. Milena Švorcová) a žáci 3., 4. a 5. ročníku ve II. třídě (Mgr. Jana Křepelová). Zaháj...

Rozvrhy hodin

https://www.skolabilyujezd.cz/storage/Rozvrhy_2023_2024 (1).docx

Lesní den

V pátek 26.5. proběhne tradiční lesní den. S sebou: vhodné oblečení, svačinu, pití.