"Bez hranic 4"

Realizace projektu je od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025

Název projektu: Bez hranic 4

Číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0004069


Cíl projektu:

zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin