"BEZ HRANIC 2" - Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: BEZ HRANIC 2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013897
 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Cíle projektu:

Personální podpora v MŠ a ZŠ

Podpora vzdělávacích aktivit ve škole

Využívání technologií ve výuce

Projektové dny

                   

Doba trvání projektu: 1.8.2019 - 30.7.2021