Tripartitní schůzky 2024

Tripartitní schůzky - 1.-2. třída 23.1.2024 od 14.00  zapisování na nástěnce ve škole.

Tripartitní schůzky 3.-5. třída 23. a 25. 1. 2024 od 14.00 hodin zapisování na odkazu ve sdílené tabulce v mailu.