Tripartitní schůzky

Tripartitní schůzky - 1.-2. třída -úterý 17.1.2023 od 14.00 hodin.

Tripartitní schůzky - 3.-5. třída v úterý 17.1.2023 a čtvrtek 19.1.2023 od 14.20 hodin.

Na schůzky se zapisujte na nástěnce ve škole.