Sběr papíru

Ve dnech 28.11. - 4.12. proběhne ve škole sběr papíru. Papír můžete průběžně nosit na zahradu pod přístřešek. Nenosit kartony. Svoz papíru je 5.12.2022.